Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma


ÜNİTE Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Masal - Destan - Hikaye - Roman


Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi


ÜNİTE Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi


Göstermeye Bağlı Edebi Metinler


ÜNİTE Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Karagöz - Orta Oyunu ve Köy Seyirlik Oyunu - Meddah - Modern Tiyatro