Dil Bilgisi

Dil Bilgisi


ÜNİTE Dil Bilgisi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Ses Olayları - Zamirler - Sıfat ve Sıfat Tamlaması - İsim ve İsim Tamlaması - Sözcükte Yapı - Fiiller Giriş