Şiir

Şiirin Genel Özellikleri


ÜNİTE Şiir


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Şiir ve Gelenek - Şiir Türleri 1 - Şiir Türleri 2


Şiir İnceleme Yöntemleri I


ÜNİTE Şiir


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Şiirde Yapı - Ahenk - Ses ve Ritim


Şiir İnceleme Yöntemleri II


ÜNİTE Şiir


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Şiir Dili-İmge - Şiirde Zihniyet - Şiirde Tema ve Konu - Söz Sanatları 1 - Söz Sanatları 2 - Söz Sanatları 3 - Söz Sanatları 4 - Manzume ve Şiir


Kelime Bilgisi


ÜNİTE Şiir


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Kelimede Anlam ve Kavram - Sözcükte Anlam - Kelimelerde Anlam Değişmeleri