Masal / Fabl

Masal - Fabl


ÜNİTE Masal / Fabl


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Masal Türü ve Özellikleri - Fabl Türü ve Özellikleri


Dil Bilgisi


ÜNİTE Masal / Fabl


de ve ki'nin Yazımı - Edat, Bağlaç, Ünlem - Yazım Kuralları - Noktalama İşaretleri