Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş


ÜNİTE Türk Dili ve Edebiyatına Giriş


İÇİNDEKi TOVİ DERSLER: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri - Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması - Türk Edebiyatının Dönemleri


İletişim ve Dilin İşlevleri


ÜNİTE Türk Dili ve Edebiyatına Giriş


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: İletişim - Dilin İşlevleri


Dilin Önemi


ÜNİTE Türk Dili ve Edebiyatına Giriş


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Dilin Önemi, Kullanımından Doğan Türleri - Dillerin Sınıflandırılması - Türk Dilinin Tarihi Gelişimi


Metin


ÜNİTE Türk Dili ve Edebiyatına Giriş


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Metin - Edebi Metin - Metin ve Zihniyet