Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum


ÜNİTE Sosyal Bilgiler Öğreniyorum


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor - Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum - Çözüm Buluyoruz - Ben Etkin Bir Vatandaşım - Atatürk ve Sosyal Bilimler - Bilimsel Araştırma Yapıyorum