İnsanlar, Yerler ve Çevreler

İnsanlar, Yerler ve Çevreler


ÜNİTE İnsanlar, Yerler ve Çevreler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Ülkemizde Görülen İklim Tipleri ve İnsan Faaliyetleri - İklimin İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi - Yaşanacak Yerler - Doğa ve İnsan - Ülkemizde Afetler - Nerede Yanlış Yaptık