Veri Analizi

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri


ÜNİTE Veri Analizi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Merkezi Yayılım Ölçüleri - Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerinin Yorumlanması


Verilerin Grafikle Gösterilmesi


ÜNİTE Veri Analizi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Grafikleri Yorumlama - Serpme Grafiği - Kutu Grafiği