Trigonometri

Trigonometri


ÜNİTE Trigonometri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Trigonometri Giriş - Trigonometri Özel Üçgenler - Trigonometrik Tablo


Açı ve Birim Çember


ÜNİTE Trigonometri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Trigonometri Açı Kavramı - Birim Çember ve Trigonometrik Değerleri - Sinüs ve Kosinüs - Tanjant ve Kotanjant - Sekant ve Kosekant


Teoremler


ÜNİTE Trigonometri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Trigonometrik Teoremler 1 ve 2 - Sinüs Alan Teoremi


Ezber Kısmı


ÜNİTE Trigonometri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Toplam Fark Formülleri - Yarımaçı Formülleri