Kesirler

Kesirler


ÜNİTE Kesirler


İÇİNDEKİ TO-Vİ DERSLER: Oran - Kesirlerde Sıralama - Kesirlerde Toplama ve Çıkarma - Bir Doğal Sayı ile Kesrin Çarpma İşlemi - Kesirlerde Çarpma - Kesirlerde Bölme - Kesir Problemleri 1 ve 2


Ondalık Gösterim


ÜNİTE Kesirler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Ondalık Sayılar - Ondalık Sayıları Çözümleme - Ondalık Sayıları Yuvarlama - Ondalık Sayılarda Çarpma İşlemi - Ondalık Sayılarda Bölme İşlemi - Kısa Yolla Çarpma Bölme - Ondalık Kesir Problemleri 1 ve 2