Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler


ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Nokta, Doğru, Işın ve Doğru Parçası - Parelellik


Üçgenler ve Dörtgenler


ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Kenar ve Köşelerine Göre Çokgenler - Çokgenlerde İç Açı, Köşe ve Köşegen - Açı Çeşitleri ve Açılar - Üçgen Çeşitleri - Üçgen ve Dörtgende Açılar - Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuk


Veri İşleme


ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Araştırma Sorusu ve Veri Toplama - Tablo ve Grafikler