Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi


ÜNİTE Fonksiyonlar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Fonksiyon Giriş, Tanım - Fonksiyonun Görüntü Kümesi - Fonksiyonların Bileşikleri - Doğrusal ve Eşit Fonksiyonlar - Birim ve Sabit Fonksiyon


Fonksiyonların Grafikleri


ÜNİTE Fonksiyonlar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama - f(x) = x (üssü)n Biçimindeki Fonksiyonların Grafikleri - Doğrusal Fonksiyon Grafik - Eğim - Parça Tanımlı Fonksiyonlar - Bire Bir ve Örten Fonksiyonlar