Mantık

Mantık


ÜNİTE Mantık


Önermeler - Bileşik Önerme - Koşullu Önermeler - Niceleyiciler ve Açık Önerme