Doğal Sayılar

Doğal Sayılar


ÜNİTE Doğal Sayılar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Milyonlar - Örüntüler


Doğal Sayılarla İşlemler


ÜNİTE Doğal Sayılar


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Doğal Sayılarla İşlemler - Parantezli İşlemler ve Zihinden Dört İşlem - Bir Sayının Karesi ve Küpü - İki ve Üç Adımlı Problemler - Zaman Ölçüleri