Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Toplam 19 dk 44 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Atom - Molekül - İyon (19:44)


Etkileşimlerin Sınıflandırılması


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Toplam 10 dk 52 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması (10:52)


Güçlü Etkileşimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Toplam 1 saat 29 dk 51 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Lewis Sembolleri (05:03) 2- İyonik Bağ Oluşumu (08:01) 3- İyonik Bileşiklerde Adlandırma (12:02) 4- Kovalent Bağ Oluşumu (09:23) 5- Polarlık ve Apolarlık (31:45) 6- Kovalent Bileşiklerde Adlandırma (16:14) 7- Metalik Bağ (07:23)


Zayıf Etkileşimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Toplam 1 saat 33 dk 28 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Bağ Enerjisine göre Etkileşimler (15:56) 2- VanDerWalls Kuvvetleri (34:51) 3- Hidrojen Bağı (30:31) 4- Zayıf Etkileşimler (12:10)


Fiziksel ve Kimyasal Değişimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Toplam 14 dk 21 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Maddedeki Değişimler (14:21)