Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Lewis Sembolleri - İyonlar Arası Bağlar - Moleküller Arası Bağlar - Metallerdeki Bağlar


Güçlü Etkileşimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: İyonik Bağ - Kovalent Bağ - Metalik Bağ


Zayıf Etkileşimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Zayıf Etkileşimler


Fiziksel ve Kimyasal Değişimler


ÜNİTE Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler - Tepkime Denklemleri