Atom ve Periyodik Sistem

Atom Kavramının Gelişimi


ÜNİTE Atom ve Periyodik Sistem


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Kütlenin Korunumu Kanunu - Sabit Oranlar Kanunu - Katlı Oranlar Kanunu - Kimyanın Temel Kanunları - Atom Altı Tanecikler - Atomların Bölünebilirliği ve Kimliği - İzotop Atom


Bohr Atom Modeli


ÜNİTE Atom ve Periyodik Sistem


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Atom Yapısı Hakkında İlk Modeller (Atom Modelleri) - Yörüngeli Atom Modeli (Bohr Modeli) - Atom Spektrumları (Atomların Absorbsiyonu ve Yayılması) - Modern Atom Teorisi


Periyodik Sistem


ÜNİTE Atom ve Periyodik Sistem


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Periyodik Sistemin Tarihi - Periyodik Tablo - Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri - Elementlerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması - Periyodik Özelliklerin Değişimi