Kimya Bilimi

Kimya Nedir?


ÜNİTE Kimya Bilimi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Antik Çağda Kimyacılar - Simyadan Kimyaya Geçiş - Kimyanın Alt Alanları


Kimyanın Sembolik Dili


ÜNİTE Kimya Bilimi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Kimyanın Dili - İyonik Bileşiklerde Adlandırma - Kovalent Bileşiklerde Adlandırma


Güvenliğimiz ve Kimya


ÜNİTE Kimya Bilimi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Laboratuvarda Güvenlik