Madde ve Özellikleri

Madde ve Özkütle


ÜNİTE Madde ve Özellikleri


Toplam 1 sa 13 dk'lık eğitim göreceksin. 1-Kütle ve Hacim Birimleri (08:17) 2-Hacim Birimleri (08:17) 3-Hacim Hesaplama (07:13) 4-Düzgün Olmayan Şekillerin Hacimleri (07:11) 5-Özkütle (10:59) 6- Özkütle Grafikleri (9:40) 7- Karışımların Özkütlesi (FL) (09:56) 8- Günlük Hayatta Özkütle (11:27)


Dayanıklılık


ÜNİTE Madde ve Özellikleri


Toplam 4 dk 18 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Dayanıklılık (04:18)


Yapışma ve Birbirini Tutma


ÜNİTE Madde ve Özellikleri


Toplam 18 dk 57 sn'lik eğitim göreceksin. 1- Yapışma ve Tutma (06:24) 2-Yüzey Gerilimi (06:31) 3- Kılcallık (06:02)