Enerji

İş, Enerji ve Güç


ÜNİTE Enerji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: İş Nedir - Enerji Nedir - Kinetik Enerji - Potansiyel Enerji - Mekanik Enerji - İş ve Enerji İlişkisi - Güç Nedir - İş Nedir? - Soru Çözümü (YENİ)


Enerjinin Korunumu


ÜNİTE Enerji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Enerjinin Korunumu ve Dönüşümü - Enerji İhtiyacımız ve Dengeli Beslenme - Enerjiden Faydalanma Oranı: Verim - Mekanik, Kinetik, Potansiyel Enerji - Soru Çözümü (YENİ)


Enerji Kaynakları


ÜNİTE Enerji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Enerji Kaynakları - Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları - Enerji Kaynakları, Enerji Dönüşümleri, Beslenme - Soru Çözümü (YENİ)