Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Tanecikli Yapısı


ÜNİTE Maddenin Yapısı ve Özellikleri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Atom (YENİ) - Atom Modellerinin Tarihçesi (YENİ) - İyonların Oluşumu Anyonlar ve Katyonlar (YENİ) - Saf Maddeler Elementler ve Bileşikler (YENİ) - Homojen ve Heterojen (YENİ) - Çözelti ve Çözünme (YENİ) - Karışımların Ayrıştırılması (YENİ) - Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (YENİ) - Kimya Endüstrisi (YENİ)


Karışımlar


ÜNİTE Maddenin Yapısı ve Özellikleri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Karışımlar - Kimya Endüstrisi