Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Yapısı


ÜNİTE Maddenin Tanecikli Yapısı


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Katılar - Sıvılar ve Gazlar - Hal Değişimleri - Fiziksel ve Kimyasal Değişimler


Yoğunluk


ÜNİTE Maddenin Tanecikli Yapısı


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Yoğunluk