Madde ve Değişim

Maddenin Hal Değişimi


ÜNİTE Madde ve Değişim


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Erime ve Donma - Buharlaşma, Kaynama ve Yoğuşma - Süblimleşme ve Kırağılaşma - Su Döngüsü


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri


ÜNİTE Madde ve Değişim


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Erime ve Donma Noktası - Kaynama Noktası


Isı ve Sıcaklık


ÜNİTE Madde ve Değişim


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Isı ve Sıcaklık, Isı Alışverişi, Genleşme ve Büzülme