Maddenin Değişimi

Maddenin Hal Değişimi


ÜNİTE Maddenin Değişimi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Erime ve Donma - Buharlaşma, Kaynama ve Yoğuşma - Süblimleşme ve Kırağılaşma - Su Döngüsü


Isı ve Sıcaklık


ÜNİTE Maddenin Değişimi


Bu bölümde; ısı ve sıcaklık kavramlarını ve özelliklerini anlattık.


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri


ÜNİTE Maddenin Değişimi