Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Şiir İnceleme Yöntemi


ÜNİTE Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Söz Sanatları 1, 2, 3, 4 - Şiirde Zihniyet - Şiirde Yapı - Şiirde Tema ve Konu - Şiir Türleri 1, 2 - Şiir İmge Dili - Ahenk - Ses ve Ritim - Şiir ve Gelenek


Manzume ve Şiir


ÜNİTE Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Manzume ve Şiir