Harita Bilgisi

Harita Bilgisi


ÜNİTE Harita Bilgisi


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Geçmişten Günümüze Bilgilerin Haritalara Aktarılması - Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri - Projeksiyon Tipleri - Haritalarla Yolculuk - Haritalarda Hesaplamalar - Paraleller - Meridyenler - İzohipsler