Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Dünyanın Şekli ve Hareketleri


ÜNİTE Dünyanın Şekli ve Hareketleri


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Yerkürenin Şekli - Yerkürenin Günlük Hareketleri - Yerkürenin Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği - İklim Kuşakları