Hücre

Hücre ve Hücre Teorisi


ÜNİTE Hücre


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Hücre ve Hücre Teorisi - Hücre Tipleri - Hücrenin Yapısı - Hücre Zarı ve Difüzyon - Osmoz - Aktif Taşıma - Hücre Organelleri 1 ve 2 - Bitki ve Hayvan Hücresi Karşılaştırması