Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan


ÜNİTE Güncel Çevre Sorunları ve İnsan


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Hava Kirliliği - Toprak Kirliliği - Su Kirliliği - Ormanların Yok Olması - Radyasyon Nereden Geliyor - Gürültü Kirliliği - Besin Kirliliği


Doğal Kaynaklar


ÜNİTE Güncel Çevre Sorunları ve İnsan


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Doğal Kaynaklar - Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği


Biyolojik Çeşitlilik


ÜNİTE Güncel Çevre Sorunları ve İnsan


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Biyolojik Çeşitlilik - Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği