Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimsel Bilginin Doğası


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Biyoloji Bilimi ve Bazı Bilim İnsanları - Bilimsel Çalışma - Biyolojinin Katkıları - Biyolojinin Kariyer Alanları


Canlıların Ortak Özellikleri


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Canlı Nedir - Canlıların Ortak Özellikleri 1 ve 2


İnorganik Bileşikler


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Canlıların Temel Bileşenleri - Su ve Yaşam - Asitler ve Bazlar - Mineraller ve Tuzlar - Önemli Mineraller


Organik Bileşikler


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Organik Bileşikler


Karbonhidratlar


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Monosakkaritler - Disakkaritler - Polisakkaritler Giriş - Polisakkaritler - Karbonhidratların Önemi


Yağlar


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Yağlar 1, 2 ve 3 - Yağların Önemi - Obezite


Proteinler ve Enzimler


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Proteinler - Enzimler


Vitaminler ve Hormonlar


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Vitaminler - Suda Çözünen Vitaminler - Yağda Çözünen Vitaminler - Hormonlar


Nükleik Asitler ve ATP


ÜNİTE Yaşam Bilimi Biyoloji


İÇİNDEKİ TOVİ DERSLER: Nükleik Asitler DNA - Nükleik Asitler RNA - DNA ile RNA Karşılaştırması - ATP